Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin Vắn

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải triển khai kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020

(08:45 | 22/10/2020)

Để thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau”. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiên Hải vừa triển khai kế hoạch Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020.

Nhằm huy động các nguồn lực của các tầng lóp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống. Đồng thời, các cấp các ngành đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
Bên cạnh đó, tập trung vận động tạo nguồn lực để chăm lo giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 cải thiện cuộc sống, phát triển sản xuất, hỗ trợ về nhà ở, khám, chữa bệnh và các hình thức hỗ trợ. 
Được biết, thời gian tiến hành tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2020./. 

 

Tin: Thanh Vũ