Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin Vắn

Xem với cỡ chữAA

HĐND xã Lại Sơn tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

(09:21 | 31/12/2019)

Hội đồng nhân dân xã Lại Sơn khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 12. Kỳ họp cũng nhằm để đánh giá việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thu - chi ngân sách năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

Đây là phiên họp thường lệ cuối năm 2019, để xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND xã; báo cáo kết quả giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12; tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tờ trình về chỉ tiêu thu - chi ngân sách năm 2020; tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên UBND xã và tờ trình về các kỳ họp trong năm 2020. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã và Chủ tịch HĐND xã nhận xét phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu đặt ra. 


Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã khóa IX đã biểu quyết thông qua 04 nghị quyết gồm: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nghị quyết về chỉ tiêu thu - chi ngân sách năm 2020; nghị quyết về các kỳ họp trong năm 2020; nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND xã./.
 

Tin: Trọng Hiếu