Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin Vắn

Xem với cỡ chữAA

Xã Hòn Tre triển khai kế hoạch bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2019 - 2024

(08:09 | 21/08/2019)

Ủy ban nhân dân xã Hòn tre vừa triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng ấp, nhiệm kỳ (2019 - 2024) và bầu Tổ trưởng, Thư ký, Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2019 - 2021). 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai kế hoạch công tác bầu cử trưởng ấp, quy trình bầu cử, tổ chức ngày bầu cử. Theo đó, việc bầu cử Trưởng ấp và bầu Tổ trưởng, Thư ký, Tổ nhân dân tự quản phải tiến hành công khai, dân chủ, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự, làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn bầu vào chức danh Trưởng ấp, Thư ký, Tổ nhân dân tự quản. Đồng thời, lựa chọn những người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần quan trọng trong việc củng cố chính quyền vũng mạnh.


Được biết, thời gian bầu cử Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2019 -  2024, sẽ diễn ra vào lúc 07 giờ đến 17 giờ, ngày 22/9/2019./.
 

Tin: Minh Lý - Đài Truyền thanh