Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin Vắn

Xem với cỡ chữAA

Triển khai kế hoạch tổ chức hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”

(14:23 | 10/06/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải vừa triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2019.

Theo đó, Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” là nhằm tăng cường sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò trong việc xây dựng gia đình Việt Nam, với các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội. Thông qua đó, cũng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, hướng đến “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; góp phần thực hiện thành công Chỉ thị số 49, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, Hội thi nhằm phổ biến kiến thức về giáo dục đời sống gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tôn vinh những giá trị cao đẹp của gia đình, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.


Được biết, Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2019 được tổ chức trong 03 ngày, kể từ ngày 24/6/2019 đến ngày 26/6/2019. Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải./.
 

Tin: Tuyết Dân