Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương

(15:05 | 11/02/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 16_GM-UBND.signed.pdf