Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời về việc họp thống nhất kết luận công dân nhập ngũ năm 2020 (lúc 16 giờ, ngày 12/2/2020, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện)

(16:14 | 10/02/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 14_GM-UBND.signed.pdf