Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Kiên Hải

(07:38 | 10/02/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 09_TB-UBND.signed.pdf