Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời Hội nghị công bố, công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng lấn biển khu dân cư Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, quy mô 369.900m2, tỷ lệ 1/500

(07:47 | 04/02/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 10_GM-UBND.signed.pdf