Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý và giải quyết PAKN, tố cáo hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của UBND huyện đối với người dân và doanh nghiệp

(10:27 | 31/01/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 03_TB-UBND.signed.pdf