Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời Hội nghị kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2019 (Vào lúc 9 giờ, ngày 28/11/2019, thứ năm, tại Hội trường trung tâm Y tế huyện Kiên Hải).

(17:14 | 25/11/2019)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Giấy mời hội nghị kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2019.pdf