Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời về việc đào tạo, hướng dẫn áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:45 | 16/09/2019)

Tin: Minh Thà

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   99_GM-UBND.signed.pdf