Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời triển khai kế hoạch và hướng dẫn về công tác hướng dẫn bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024, Tổ phó, Thư ký, Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ 2019-2021

(10:18 | 13/08/2019)

Tin: Phụng Em

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   92_TB-UBND.signed.pdf