Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng lấn biển Khu dân cư Hòn Tre và Quy hoạch chi tiết xây dựng kè, san lấp mặt bằng lấn biển mở rộng KDC xã An Sơn

(08:16 | 12/04/2019)

Tin: Ngọc Lạn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   19. Giấy mời về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1_500 mở rộng lấn biển.pdf