Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tọa đàm lấy ý kiến góp ý hoàn chỉnh lịch sử Đảng bộ huyện Kiên Hải

(14:16 | 15/10/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải tổ chức hội nghị Tọa đàm lấy ý kiến góp ý kiến hoàn chỉnh lịch sử Đảng bộ huyện Kiên Hải, giai đoạn 1983-2015. Đến dự có Tọa đàm có các đồng chí Nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải qua các thời kỳ. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI,VII, VIII và IX. Hội nghị do đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
 
 

 

Quang cảnh: Hội nghị tọa đàm lấy ý kiến góp ý hoàn chỉnh lịch sử Đảng bộ 
huyện Kiên Hải


Tại hội nghị các vị đại biểu được nghe đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiên Hải, báo cáo kết quả lấy ý kiến đóng góp bổ sung, chỉnh sửa Lịch sử Đảng bộ huyện Kiên Hải, giai đoạn 1983-2015. Sau khi thành lập ngày 12/4/1983 huyện Kiên Hải đã bắt tay và công cuộc xây dựng và phát triển huyện nhà, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp theo con đường xã hội chủ nghĩa. Với truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta là đoàn kết, cần cù, sáng tạo, những năm qua thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước của Đảng nói chung, Đảng bộ ta đã lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới phát triển tại địa phương đã làm thay đổi từng bước diện mạo của huyện Kiên Hải với sự phát triển về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế - văn hóa và quốc phòng-an ninh. Nhằm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư trung ương đảng về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng: huyện Kiên Hải đã cho chỉnh sửa cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Kiên Hải giai đoạn năm 1983-2005, bổ sung một số nội dung cho phù hợp và viết thêm giai đoạn 2005-2015. Theo đó, công tác biên soạn lịch sử huyện và nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm làm rõ sự hình thành, phát triển về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội huyện. Ngoài ra, việc biên soạn lịch sử Đảng bộ còn giúp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về truyền thống của huyện, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.
Qua một buổi Hội nghị tọa đàm lấy ý kiến góp ý kiến hoàn chỉnh lịch sử Đảng bộ huyện Kiên Hải, giai đoạn 1983-2015, đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến hết sức thiết thực như: Công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng…nhằm bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cuốn Lịch sử huyện Kiên Hải, giai đoạn 1983-2015 và hoàn chỉnh giai đoạn 2005-2015.

 

Quang cảnh: đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tọa đàm lấy ý kiến góp ý kiến hoàn chỉnh lịch sử Đảng bộ huyện Kiên Hải, giai đoạn 1983-2015, đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban biên soạn Lịch sử cần thực hiện tốt một số nội dung cho cuốn Lịch sử của huyện sớm ban hành đồng chí nói: “Bổ sung những thành tựu phát triển về kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện nhất là giai đoạn 2005-2015. Hoàn chỉnh lại những thế mạnh và kết quả phát triển của huyện trong giai đoạn 2005-2015. Bổ sung thêm những hạn chế, những mặt chưa làm được sao cho đúng thực chất và phù hợp với tình hình của huyện qua từng giai đoạn cụ thể. Đồng thời, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh của một số đồng chí còn sai xót, bổ sung thêm hình ảnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy giai đoạn 1983-2005”./.
 
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ