Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải khai giảng lớp bồi dưỡng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

(14:23 | 31/07/2020)

Ban Chỉ đạo tỉnh vừa khai giảng lớp bồi dưỡng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 tại huyện Kiên Hải. Đến dự có đồng chí Thái Châu Báu, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang, đồng chí Tiết Văn Tạo, Trưởng Ban vận Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện.

 

Quang cảnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.


Tham gia lớp tập huấn có 90 học viên là Ban Chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, mặt trận các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thành viên ban chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Trưởng ban Thanh tra nhân dân và Trưởng ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã. Trong thời gian 03 ngày các học viên sẽ được tiếp thu các 6 chuyên đề cơ bản như; Công tác dân vận của chính quyền cơ sở; Nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện Quy tắc ứng xử và đạo đức công vụ; Thực hiện dân chủ theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11; Một số nội dung cần quan tâm thực hiện theo Nghị định số 04/2015/NĐ- CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Một số vấn đề chính quyền cần quan tâm thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư và Chỉ thị 16/CT-TTg, của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và Quyết định số 09-QĐ/TU, ngày 13-10- 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Kiên Giang.
Thông qua lớp tập huấn cũng nhằm bồi dưỡng, trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành cho cán bộ, công chức, viên chức nắm được, những nội dung trong tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở; từ đó, nâng lên trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, ý thức phục vụ Nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

 

Tin và ảnh: Đông Hồ