Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22

(17:06 | 07/07/2020)

Ban thường vụ Huyện ủy Kiên Hải vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 (mở rộng), nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 06 tháng đầu năm và chương trình chỉ đạo 06 tháng cuối năm 2020. Hội nghị do đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh: Hội Ban Chấp hành ở rộng lần thứ 22.


Trong 06 tháng đầu năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kiên Hải thực hiện việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết được thực hiện khá tốt, tổng kết các chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020. Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tổng kết Chuyên đề năm 2019. Triển khai, quán triệt Chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025, có 28/28 chi, đảng bộ tổ chức xong đại hội. Ngoài ra, tập trung chỉ đạo tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức lấy kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Hoàn chỉnh dự thảo văn kiện và thực hiện quy trình công tác nhân sự phục vụ Đại hội IX Đảng bộ huyện.  Ngoài ra, công tác phát triển đảng viên cũng được quan tâm, trong 06 tháng đầu năm đã công nhận đảng viên chính thức 26 trường hợp, phát triển mới 03 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện có là 886 đảng viên. Theo đó, về phát triển kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Về văn hóa, xã hội thực hiện tốt, các hoạt động chính sách an sinh xã hội đã được địa phương tiếp tục qua tâm thực hiện và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.
Để thực hiện tốt hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban Thường vụ huyện Kiên Hải đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như; Tập trung chỉ đạo tổng kết công tác tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức đi sinh hoạt chính trị tại các xã đúng theo kế hoạch. Kịp thời củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Tổ chức biểu dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp huyện và cơ sở giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các ngành, cơ sở rà soát lại các chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng trên địa bàn huyện, sớm hoàn thành bàn giao đất rừng, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện, đôn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận (Lần đầu), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các xã. Bên cạnh đó, vận động nhân chấp hành nghiêm các quy định về Luật Thủy sản và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trong khai thác. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề, các lớp tập huấn các xã. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng và phát triển rừng. Chỉ đạo các trường tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021, tập trung ôn tập cho các em khối 12 tham gia kỳ thi tốt nghiêp THPT quốc gia đạt chất lượng. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện đảo./.     


 

Tin và ảnh: Thanh Vũ