Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh làm việc với Huyện ủy Kiên Hải

(10:59 | 29/05/2020)

Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Kiên Giang do đồng chí Thái Châu Báu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Kiên Hải về khảo sát việc đăng ký, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020.

 

Quang cảnh: Buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Kiên Hải về khảo sát việc đăng ký, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020.


Tại buổi làm việc đoàn được nghe đại diện Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện báo cáo lại việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Theo đó, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Kiên Hải triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị đã tạo nên được chuyển biến về sự nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và hội quần chúng từ huyện đến cơ sở về mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Từ đó đã tích cực đăng ký thực hiện các mô hình phù hợp với từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện còn định hướng nội dung cần tập trung đăng ký xây dựng các mô hình sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình, đến nay toàn huyện đã đăng ký 160 mô hình cấp cơ sở, trong đó có 151 mô hình tập thể, 9 cá nhân. Có 75 mô hình đăng ký cấp huyện, tăng so với năm 2015 là 25 mô hình; 10 mô hình đăng ký cấp tỉnh, tăng so với năm 2015 là 5 mô hình. 
 
 

Quang cảnh: Đồng chí Thái Châu Báu, Phó Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy Kiên Giang, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 


Tại buổi làm việc đồng chí Thái Châu Báu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang, đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo phát động đăng ký phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý với Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện cần thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí nói: “Tập trung cho công việc chuẩn bị cho buổi khảo sát tốt, báo cáo đầy đủ nội dung, đúng theo đề cương của tỉnh. Tiếp tục phát động đăng ký thi đua giai đoạn mới theo sự chỉ đạo của TW, của Tỉnh. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện thường xuyên kiểm tra, khảo sát các mô hình Dân vận khéo cấp cơ sở,  hướng dẫn các bước thực hiện để công nhận các mô hình Dân vận khéo tiến tới tổ chức Hội nghị cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 6, cấp huyện hoàn thành trong tháng 7 năm 2020.
Bên cạnh đó, trong những thời gian qua, Ban chỉ đạo cấp huyện và cơ sở đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong việc chỉ đạo thực hiện, cấp cơ sở đã thực hiện tốt việc sơ kết từng năm và từng giai đoạn, kịp thời tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo; thường xuyên tổ chức kiểm tra, khảo sát và ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện đạt hiệu quả cao. Qua phong trào đã góp phần vào mục tiêu xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện đảo, đến nay có 2/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ