Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(05:29 | 27/02/2020)

Sáng nay ngày 24/02, Huyện ủy vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tổng kết Chuyên đề năm 2019 gắn với biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019…

Quang cảnh: Văn nghệ chào mừng Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tổng kết Chuyên đề năm 2019


Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05, của Bộ Chính trị và thực hiện Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên đạt 100%; có 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 và xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hàng năm gắn với khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm. Đến nay có 29/29 chi, đảng bộ; 45/45 chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng, quý. Ngoài ra, hàng năm có 100% cán bộ đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hàng năm gắn với khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm. Đồng thời, việc thực hiện Chỉ thị số 05 với gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ đã khắc phục triệt để 12 biểu hiện, đang khắc phục 12 biểu hiện và mức độ biểu hiện giảm dần. 


Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng hướng dẫn các chi, đảng bộ xây dựng bản đăng ký mô hình học tập theo Bác, đến nay toàn huyện duy trì và xây dựng mới được 41 mô hình. Trong 04 năm qua các mô hình hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt, gia đình khó khăn, gia đình chính sách…trên địa bàn huyện. Riêng trong năm 2019 một số mô hình thực hiện có hiệu quả, giúp đỡ nhau về vật chất, khoa học kỹ thuật, công tác từ thiện, an sinh xã hội, giúp đỡ nhau vươn lên làm kinh tế, thoát nghèo đã mang lại nhiều kết quả như: mô hình “Chung tay xây dựng xã Hòn Tre đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019”, mô hình “Tiết kiệm bản thân, giành phần người khó”, mô hình “Tăng cường xã hội hóa giáo dục”. Mô hình “365 ngày học tập và là theo tấm gương đạo đức của Bác” . 

 


Quang cảnh: Đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kiên Hải, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tổng kết Chuyên đề năm 2019


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, đánh giá cao thành tích đạt được của các cấp ủy, các cơ quan, ban ngành và các địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, qua đó đồng chí cũng yêu trong thời gian tới cần thực hiện tốt hơn nữa đồng chí nói: Tiếp tục quán triệt học tập Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch số 49, ngày 04-5-2017 của Huyện ủy thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị được giao; đưa nội dung học tập và làm theo Bác, Chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Rà soát, bổ sung, xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ huyện. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, đoàn viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lồng ghép nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong nhà trường. Đồng thời, các chi, đảng bộ tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chuyên đề năm 2020 tại chi, đảng bộ mình; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, khắc phục bệnh thành tích, bệnh hình thức, những việc làm thiếu gương mẫu…để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao. Cuối năm 2020 tổ chức tổng kết, gắn với biểu dương, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác, xét và đề nghị về Huyện ủy kip thời biểu dương.

 


Quang cảnh: Đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng biểu dương cho tập thể và cá nhân


Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương 16 tập thể, 45 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019./.

Tin và ảnh: Thanh Vũ