Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019

(10:15 | 21/02/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 387-BC_HU.pdf