Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Đảng ủy xã đảo Nam Du - Hội nghị sơ kết quý III năm 2019

(08:32 | 16/10/2019)

Đảng ủy xã Nam Du, huyện Kiên Hải vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, chính trị quý III và chương trình chỉ đạo quý IV năm 2019

Quang cảnh: Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, chính trị quý III và chương trình chỉ đạo quý IV năm 2019


Trong quý III năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn triển khai, đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn xã. Trong đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Triển khai quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, trái thù địch trong tình hình mới”, kiện toàn các tiểu ban phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, công tác phát triển đảng viên cũng được quan tâm, trong quý đã phát triển mới 05 đảng viên, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 12 đồng chí, đạt 92,31% Nghị quyết năm. Bên cạnh đó, tình hình phát triển kinh tế, ngư dân xã Nam Du khai thác hải sản ước được trên 3.000 tấn hải sản các loại. Tổng giá trị khai thác thủy sản ước đạt 50,5 tỷ đồng, về nuôi trồng thủy sản, hiện có 98 hộ nuôi cá với 145 bè, 483 lồng. Trong quý, đã xuất bán 103,1 tấn cá thương phẩm các loại, ước đạt 20 tỷ đồng. Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững…


Để thực hiện tốt hơn nữa các mặt công tác từ nay đến cuối năm 2019, Đảng ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, trái thù địch trong tình hình mới”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 22-6-2017 của Tỉnh ủy về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng thời, Tiếp tục vận động nhân dân nắm bắt ngư trường, chuyển đổi ngành nghề phù hợp theo mùa vụ. Khuyến khích nhân dân có điều kiện tiếp tục đầu tư nuôi trồng thuỷ sản gắn với phục vụ du lịch sinh thái biển. 
 

Quang cảnh: Khách du lịch tham quan nghỉ dưỡng tại ấp Hòn Mấu, xã đảo Nam Du huyện Kiên Hải, ngày một tăng so với cùng kỳ. 


Phấn đấu đến cuối năm 2019 sản lượng khai thác hải sản đạt 12.595 tấn, giá trị sản xuất ước đạt 199 tỷ đồng. Tăng cường tuyên truyền cho ngư dân không khai thác nghề cấm, vùng cấm, nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong nước và không khai thác vùng biển các nước láng giềng. Phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư tỉnh mở các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và hướng dẫn cách phòng trị bệnh cho cá, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân nuôi trồng thủy sản có hiệu quả, phấn đấu cuối năm phát triển mới 04 bè, 16 lồng, sản lượng nuôi trồng đạt 662 tấn, giá trị đạt 219 tỷ đồng. Đồng thời, Tăng cường tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội làm trong sạch địa bàn xã đảo Nam Du huyện Kiên Hải./.
 

Tin và ảnh: Hiền Phương