Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19

(08:22 | 10/10/2019)

Huyện ủy Kiên Hải vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19 (mở rộng), nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III và chương trình chỉ đạo quý IV năm 2019. Hội nghị do đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì

Quang cảnh: Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III và chương trình quý IV năm 2019.


Trong quý III năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với thông tin tình hình Biển Đông thời gian gần đây, triển khai kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội các chi, đảng bộ ở cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; lấy ý kiến đóng góp đề cương chi tiết báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc cụ thể hóa Kế hoạch 115-KH/HU, ngày 30-7-2019 của Huyện ủy về chỉ đạo tổ chức đại hội các chi, đảng bộ ở cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, công tác phát triển đảng viên cũng được quan tâm, trong quý đã công nhận đảng viên chính thức 11 trường hợp, phát triển mới 29 đảng viên. Bên cạnh đó, về phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì, tổng giá trị sản xuất ước được 1.408 tỷ đồng tấn, sản lượng cá nuôi xuất bán được 244 tấn, giá trị sản xuất được 50,18 tỷ đồng. Công nghiệp - xây dựng, ước tính giá trị sản xuất công nghiệp được 158 tỷ đồng. Ngoài ra, các chương trình y tế, hoạt động văn hóa, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững và ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên...


Trong quý IV, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị và thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chủ động triển khai kế hoạch về phương án nhân sự và thực hiện các nội dung tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục kiện toàn các chức danh diện Huyện ủy quản lý và nhân sự các chi, đảng bộ trực thuộc. Chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các ngành, lĩnh vực có tiềm năng phát triển, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2019. Tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 2937 của Chủ tịch UBND tỉnh, vận động các chủ phương tiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và bật thiết bị 24/24. Tiếp tục theo dõi tình hình nuôi cá lồng bè trên địa bàn huyện; tiếp tục đẩy mạnh việc quảng bá du lịch gắn với đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra. Triển khai kế hoạch huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Ban Bảo vệ An ninh trật tự, Đội Dân phòng và mô hình Tổ nhân dân tự quản “Không tội phạm và tệ nạn xã hội”. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông.


Quang cảnh: Đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Phát chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian quan, đồng chí cũng lưu ý các cấp tập trung chỉ đạo đại hội các chi đảng bộ trực thuộc cơ sở chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội các chi đảng bộ trực thuộc, sơ tổng kết các chuyên đề chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ huyện. Thực hiện tốt việc đưa cán bộ chủ chốt cấp xã kiểm điểm tự phê bình và phê bình trước dân; công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Tổng kết chuyên đề năm 2019 gắn với việc khắc phục những hạn chế theo Nghị quyết Trung ương 4. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ theo quy hoạch; tập trung tạo nguồn kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu nghị quyết. Đồng thời, tổ chức tốt Lễ hội Nghinh ông xã Lại Sơn và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo. 
 


Quang cảnh: Đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, tặng huy hiệu 30 năm và 40 năm tuổi đảng.


Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tặng huy hiệu 30 năm và 40 năm tuổi đảng, đợt 02/9 và 07//11/2019 cho 03 đồng chí ở chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Kiên Hải./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ