Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ cấp ủy và phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc

(09:33 | 09/09/2019)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   887-TB_HU.pdf