Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17

(07:19 | 08/04/2019)

Huyện ủy Kiên Hải vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17 (mở rộng), nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và chương trình chỉ đạo quý II năm 2019. 

Quang cảnh: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17 (mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và chương trình chỉ đạo quý II năm 2019.


Trong quý I năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và Chuyên  đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ,  chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ huyện. Tổ chức tốt hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tổng kết Chuyên đề 2018, triển khai các quyết định thành lập Tiểu ban, Tổ chuyên đề phục vụ Đại hội IX Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, còn tổ chức tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2018. Theo đó, về phát triển kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Trong quý sản lượng khai thác hải sản đạt 15.563 tấn, đạt 22,56 % kế hoạch; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 242,25 tấn, đạt 24,23% kế hoạch, tăng 7,28% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 167 tỷ đồng, đạt 25,73% kế hoạch, tăng 2,73% so cùng kỳ và lượng khách du lịch đến tham quan đạt 70.510 lượt khách, tăng 62,44% so cùng kỳ. Song, về văn hóa xã hội thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định...


Trong quý II, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung chỉ đạo cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tiếp  tục triển khai Chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, hướng dẫn giải tán chi bộ cơ quan của xã đưa đảng viên về sinh hoạt chi bộ ấp, quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác Tổng điều tra dân số - nhà ở năm 2019. Triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch đến năm 2030; tiếp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 25, ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 2937 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, vận động nhân dân bám biển ổn định sản xuất, chấp hành tốt các quy định, không khai thác nghề cấm, vùng cấm. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các dự án nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện. Tiếp tục tuyên truyền và vận động nhân dân nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy vào mùa khô; xây dựng kế hoạch vận chuyển nước ngọt đến một số nơi thiếu nước sinh hoạt. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra. Triển khai kế hoạch huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông./.

Tin và ảnh: Thanh Vũ