Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 201

(09:00 | 13/03/2019)

Huyện ủy Kiên Hải vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019…

Quang cảnh: Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.


Trong năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã kịp thời triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và của Huyện ủy và tổ chức thực hiện cơ bản đạt yêu cầu. Việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện nhanh chóng, kết luận kịp thời có tác dụng giáo dục đảng viên nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra hai cấp đã kiểm tra được 06 cuộc có dấu hiệu vi phạm với 02 tổ chức đảng và 08 đảng viên, về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập chung dân chủ; quy chế làm việc và đoàn kết nội bộ; việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản. Ngoài ra, cấp ủy cơ sở kiểm tra được 08 cuộc 10 tổ chức đảng và 118 về việc xây dựng và sinh hoạt chuyên đề, việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoa XII của Đảng, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, việc thực hiện Chỉ thị 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…Kết quả, trong năm có 05 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức: Cảnh cáo 01, khiển trách 04 đảng viên. Bên cạnh đó, việc giám sát đảng viên luôn được thực hiện tốt trong năm giám sát 07 cuộc với 07 tổ chức và 128 đảng viên về nội dung thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống. Việc chấp hành Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ. 


Để thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đến các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên. Phối hợp với các Ban đảng và các ngành có liên quan, tham mưu giúp Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra ra soát chương trình toàn khóa để chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; cần tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí và những vấn đề nổi lên ở điạ phương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2019. Đồng thời, tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 01 cuộc đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng 01 cuộc đối với 02 tổ chức và giám sát 02 cuộc đối với 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên là cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý. Phúc tra 01 cuộc và giải quyết đơn tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên đạt từ 100% trên tổng số đơn phải giải quyết./.

Tin và ảnh: Thanh Vũ