Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

(13:08 | 07/03/2019)

Huyện ủy Kiên Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

Quang cảnh: Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 


Công tác tuyên giáo năm 2018 đã có nhiều cố gắng bám sát tình hình thực tiễn của huyện, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là việc tham mưu giúp cấp ủy kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của trung ương, của tỉnh; trọng tâm là triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 và 8 (khóa XII), tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn thực tốt công tác sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, còn làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo kịp thời, đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Liên đoàn lao động huyện mở 22 lớp, với hơn 1.300 học viên. Hoạt động của các ngành trong khối khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo 94 thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện biểu dương, đánh giá cao những kết quả ngành tuyên giáo đạt được trong năm 2018. Qua đó, đồng chí đề nghị công tác Tuyên giáo phải bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy; tiếp tục quán triệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 nói riêng và cả nhiệm kỳ nói chung. Nâng cao chất lượng Bản Thông tin nội bộ nhằm phục vụ tốt sinh hoạt chi bộ hàng tháng; tổ chức tốt hội nghị giao ban Khối Khoa giáo và họp giao ban an ninh tu tưởng đúng định kỳ. Tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; tập trung triển khai biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 2005 - 2015 và chỉnh sửa, tái bản bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1983 – 2005; kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, tỉnh, huyện trên lĩnh vực tuyên giáo. 


Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác năm 2018./.
 

Tin và ảnh: Ngọc Duy