Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải_triển khai chuyên đề năm 2019 theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(08:50 | 20/02/2019)

Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải vừa tổ chức hội nghị, triển khai chuyên đề năm 2019 theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Quang cảnh: Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2019 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…


Tham gia lớp tiếp thu chuyên đề năm 2019 theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có 120 cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 01 buổi các đảng viên được xem băng ghi hình do Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Hồ Chí Minh và các lãnh tựu Đảng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu về những nội dung cơ bản của chuyên đề 2019 gồm: Tăng cường xây dựng ý thức tôn trông nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. 


Thông qua lớp học này sẽ giúp cho cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên sẽ nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản của chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là những nội dung quan trọng liên quan đến những lĩnh vực công tác của mình, đồng thời sau lớp học này từng đảng viên sẽ viết bản cam kết nộp về chi bộ... 


Được biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải sẽ triển khai 02 lớp triển khai chuyên đề năm 2019 theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên và đây cũng là lớp thứ nhất mà Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải triển khai./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ