Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải_sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(13:14 | 22/01/2019)

Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018…

Quang cảnh: Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và gắn với biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018


Sau khi tiếp thu chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt đến tất cả các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư các chi, đảng bộ, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và toàn thể cán bộ, đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy được 15 lớp, đảng viên tiếp thu học tập đạt 99%. Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ý thức trách nhiệm trong đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên nâng lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”, toàn Đảng bộ huyện đã xác định được 11 biểu hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch đề ra những biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế của chi, đảng bộ mình; nhìn chung đến các chi, đảng bộ cơ bản đã khắc phục xong. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm 2017 - 2018 gắn với khắc phục khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình. 


Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các chi, đảng bộ xây dựng bản đăng ký mô hình học tập theo Bác, đến nay toàn huyện có 50 mô hình đang thực hiện. Các mô hình đã hỗ trợ trên 1 tỷ đồng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt, gia đình khó khăn trên đại bàn huyện. Ngoài ra còn các mô hình, giúp đỡ nhau về vật chất, khoa học - kỹ thuật, công tác từ thiện, an sinh xã hội, giúp đỡ nhau vươn lên, làm kinh tế, thoát nghèo đã mang lại nhiều hiệu quả như: “Chung tay góp sức vượt qua khó khăn”, “Bến đò an toàn”, “Ngôi nhà 100 đồng” và “Tiết kiệm tặng học bổng cho học sinh khó khăn”…. 


Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 49-KH/HU, ngày 04-5-2017 thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lấy kết quả thực hiện làm tiêu chuẩn để đánh giá tập thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Tiếp tục gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nhiệm vụ chính trị được giao; đưa nội dung học tập, làm theo Bác và Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cách tổ chức thực hiện, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; duy trì và nhân rộng các mô hình hay của tập thể và cá nhân. Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức hội thi kể chuyện, các hoạt động văn hoá, văn nghệ ca ngợi về Bác nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019).

Quang cảnh: Đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tặng biểu dương cho 13 tập thể và 32 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đoàn Hồng Duy Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương, đánh giá cao thành tích đạt được của các cấp ủy, các cơ quan, ban ngành và các địa phương trong việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, qua đó đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy, các cơ quan, ban ngành và các địa phương cần thực hiện tốt hơn nữa về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đồng chí nói: “Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; tạo sự chuyển biến rõ rệt và nhận thức hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các đảng viên nghiêm túc xây dựng và thực hiện Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019”.


Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương cho 13 tập thể và 32 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ