Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 52-CTr/BDV-BCSĐUBND giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh năm 2018 - "Năm Dân vận chính quyền"

(18:18 | 04/10/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Ke hoach thuc hien chuong trinh phoi hop giua BCSĐUBND va BDV nam 2018.pdf