Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải triển khai học tập chuyên đề năm 2020 theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(05:34 | 27/02/2020)

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa tổ chức hội nghị, triển khai học tập chuyên đề năm 2020 theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh: Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2020 theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Tham gia lớp tiếp thu chuyên đề năm 2020 theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có 160 đảng viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 01 buổi các đảng viên được xem băng ghi hình do GSTS.Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu về những nội dung cơ bản của chuyên đề 2020 như: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Kế hoạch số 134-KH/HU về tổ chức triển khai học tập, thực hiện Chuyên đề 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 


Quanh cảnh: Bà Nguyễn Thị Nguyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, triển khai Kế hoạch số 134-KH/HU về tổ chức triển khai học tập, thực hiện Chuyên đề 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy


Cũng tại lớp học này sẽ giúp cho Cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên sẽ nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản của chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là những nội dung quan trọng liên quan đến những lĩnh vực công tác của mình, đồng thời sau lớp học này từng đảng viên sẽ viết bản cam kết nộp về chi bộ... 

 


Quang cảnh: Các học viên tiếp thu Chuyên đề năm 2020 theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Được biết, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ mở 02 lớp triển khai chuyên đề năm 2020 theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho Đảng viên và đây cũng là lớp thứ nhất mà Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiên Hải triển khai./.

Tin và ảnh: Thanh Vũ