Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản chỉ đạo điều hanh

Xem với cỡ chữAA

Công văn về việc đánh giá cán bộ, công chức và viên chức năm 2018

(14:07 | 04/12/2018)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Công văn về việc đánh giá cán bộ, công chức và viên chức năm 2018.pdf