Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

NÔNG THÔN MỚI

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải khai giảng lớp tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới năm 2019

(13:46 | 07/10/2019)

Sáng nay ngày 07/10, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Kiên Giang phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện Kiên Hải, vừa khai giảng lớp tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới năm 2019. Tham gia lớp tập huấn có trên 70 học viên đại diện các ban ngành, đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã và Trưởng các ấp trên địa bàn huyện…

Quang cảnh: Hội nghị Khai giảng lớp tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới năm 2019.


Trong thời gian 03 ngày các học viên sẽ tiếp thu 06 chuyên đề gồm: Giới thiệu tổng quan chương trình xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Cập nhật cơ chế, chính sách mới thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Bình đẳng giới và hướng dẫn thực hiện tiêu chí 18.6. Một số vấn đề cơ bản về xây dựng đới sống văn hóa ở cơ sở, xét tặng Danh hiệu “Gia đình Văn hóa”, “Ấp văn hóa”. Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn thực hiện tiêu chí 18.5; các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 13 và Công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 19.2. 

 
Quanh cảnh: Các học viên tham gia tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới năm 2019.


Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm; tráng bị kiến thức, năng lực điều hành và thực thi các văn bản chỉ đạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở, từ đó làm tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, góp phần triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ