Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Ủy ban nhân dân các xã

Xem với cỡ chữAA

Danh sách lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã

(15:47 | 02/10/2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ  CÔNG TÁC

XÃ HÒN TRE

1

Lê Kim Pha

Bí thư - Chủ tịch

Xã Hòn Tre

2

Nguyễn Thị Bình

Phó Bí thư

Xã Hòn Tre

3

Nguyễn Phước Kiên

Phó Bí thư

Xã Hòn Tre

4

Nguyễn Thanh Điền

Phó Chủ tịch

Xã Hòn Tre

5

Ngô Thị Trúc Hân

Phó Chủ tịch

Xã Hòn Tre

XÃ LẠI SƠN

1

Dương Đình Bắc

Bí thư - Chủ tịch

Xã Lại Sơn

2

Giang Văn Tài

Phó Bí thư

Xã Lại Sơn

3

Trần Thị Bé Ba

Phó Bí thư

Xã Lại Sơn

4

Trần Quốc Tiến

Phó Chủ tịch

Xã Lại Sơn

5

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Chủ tịch

Xã Lại Sơn

XÃ AN SƠN

1

Võ Văn Võ

Bí thư-Chủ tịch

Xã An Sơn

2

Nguyễn Văn Phương

Phó Bí thư

Xã An Sơn

3

Lý Văn Quyến

Phó Bí thư

Xã An Sơn

4

Lê Quốc Lịnh

Phó Chủ tịch

Xã An Sơn

5

Nguyễn Minh Tuấn

Phó Chủ tịch

Xã An Sơn

XÃ NAM DU

1

Nguyễn Thị Kim Phụng

Bí thư

Xã Nam Du

2

Nguyễn Minh Tân

Phó Bí thư

Xã Nam Du

3

Nguyễn Hiền Phương

Chủ tịch

Xã Nam Du

4

Trần Hoàng Khương

Phó Chủ tịch

Xã Nam Du

5

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Phó Chủ tịch

Xã Nam Du

ĐỒN BIÊN PHÒNG LẠI SƠN

1

Đặng Văn Mạnh

Đồn trưởng

Đồn Biên phòng Lại Sơn

2

Nguyễn Đức Đình

Phó Đồn trưởng

Đồn Biên phòng Lại Sơn

3

Bùi Xuân Thái

Phó Đồn trưởng

Đồn Biên phòng Lại Sơn

4

Đỗ Công Nhựt

Chính trị viên

Đồn Biên phòng Lại Sơn

5

Hồ Hữu Hồng

Phó Chính trị viên

Đồn Biên phòng Lại Sơn

ĐỒN BIÊN PHÒNG NAM DU

1

Mai Quang Cảnh

Đồn trưởng

Đồn Biên phòng Nam Du

2

Lê Quang Việt

Phó Đồn trưởng

Đồn Biên phòng Nam Du

3

Bùi Thanh Sơn

Chính trị viên

Đồn Biên phòng Nam Du