Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Xem với cỡ chữAA

Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 của tỉnh Kiên Giang

(19:30 | 26/06/2019)

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Kiên Giang, qua đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng điều hành kinh tế của địa phương được duy trì. Năm 2018, Chỉ số PCI của Kiên Giang đạt 63,42 điểm giảm 0,23 điểm so năm 2017 (63,65 điểm), đứng hạng 31/63, tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh/thành xếp thứ hạng “Khá”. 

Trong 10 Chỉ số thành phần PCI có 128 Chỉ số con. Năm 2018 Kiên Giang có 05 chỉ số tăng điểm, tăng hạng; 01 chỉ số tăng điểm, nhưng giảm hạng; 04 chỉ số giảm điểm, giảm hạng, cụ thể như sau: Tiếp cận đất đai và mức độ ổn định trong sử dụng đất (11 chỉ số con), đạt 6,99 điểm, tăng 0,47 điểm so năm 2017 (hạng 20/63, tăng 2 bậc so 2017); Tính minh mạch và tiếp cận thông tin (12 chỉ số con) đạt 5,8 điểm, tăng 0,02 điểm so năm 2017 (hạng 56/63, tăng 1 bậc so 2017; Cạnh tranh bình đẳng (14 chỉ số con) đạt 6,73 điểm, tăng 0,98 điểm so năm 2017 (hạng 10/63, tăng 3 bậc so 2017);  Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh (9 chỉ số con) đạt 5,7 điểm, tăng 1,14 điểm so năm 2017 (hạng 27/63, tăng 30 bậc so 2017); Đào tạo lao động (11 chỉ số con) đạt 6,12 điểm, tăng 0,33 điểm so năm 2017 (hạng 43/63, tăng 6 bậc so 2017); Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (17 chỉ số con) đạt 6,22 điểm, tăng 0,07 điểm so năm 2017 (hạng 30/63, giảm 9 bậc so 2017); Chi phí gia nhập thị trường (có 10 Chỉ số con) đạt 6,41 điểm, giảm 1,98 điểm so năm 2017 (hạng 63/63, giảm 56 bậc so 2017); Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước (11 Chỉ số con) đạt 7,42 điểm, giảm 0,14 điểm so năm 2017 (hạng 14/63, giảm 5 bậc so 2017); Chi phí không chính thức (9 chỉ số con) đạt 6,75 điểm, giảm 0,10 điểm so năm 2017 (hạng 12/63, giảm 9 bậc so 2017); Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (24 chỉ số con) đạt 6,55 điểm, giảm 0,55 điểm so năm 2017 (hạng 26/63, giảm 18 bậc so 2017).
 


Quan cảnh Hội nghị phân tích Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI và Chỉ số PAR INDEX năm 2018


Năm 2018, tỉnh Kiên Giang tuột hạng Chỉ số PCI là do: 


- Tỷ lệ doanh nghiệp chưa hài lòng tăng lên, về thời gian làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp, phương thức mới (trực tuyến, Trung tâm Hành chính công, bưu chính), thủ tục niêm yết công khai, sự hướng dẫn và am hiểu của công chức chuyên môn, sự nhiệt tình thân thiện của công chức kể cả ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký doanh nghiệp. Từ đó việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác hành chính công của các sở, ban ngành, địa phương chưa được chú trọng; chưa có biện pháp xử lý đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân làm chưa tốt. 


- Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa được các sở, ngành liên quan thực hiện tốt để tạo điều thuận lợi cho doanh nghiệp. Cụ thể, tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng “bị thanh tra, kiểm tra từ 5 cuộc/năm trở lên, nội dung thanh, kiểm tra bị trùng lặp,…”tăng lên hơn so 2017.


- Chi phí không chính thức vẫn còn tương đối phổ biến; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp có một số dịch vụ công do các cơ quan nhà nước cung cấp cho doanh nghiệp có xu hướng sụt giảm.  


- Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc tham gia phản biện, xây dựng các chính sách còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò trong cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách của tỉnh. 


- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các dịch vụ tư vấn pháp lý đã được triển khai nhưng hiệu quả chưa cao, đôi khi còn hình thức chưa tạo sự chuyển biến rõ ràng trong nhận thức và việc làm của một số cán bộ, công chức, viên chức. Trong khi nhu cầu của doanh nghiệp là rất cao và hết sức cần thiết./.
 

Tin và ảnh: Phạm Khương