Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Xem với cỡ chữAA

Quyết định ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị nhà nước phục vụ kết nối, liên thông các hệ thống thông tin tỉnh Kiên Giang

(15:46 | 07/11/2018)

Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Quyet dinh ban hanh ma dinh danh 2018.pdf