Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Xem với cỡ chữAA

Quyết định ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của UBND huyện

(15:26 | 07/11/2018)

Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Quyet dinh ban hanh quy che an toan thong tin 2018.pdf