Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

Quyết định ban hành bảng giá đất tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh KG năm 2018

(15:33 | 07/11/2018)

Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Quyết định ban hành bản giá đất tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh KG năm 2018.pdf