Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải khóa VII, tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

(10:48 | 09/04/2021)

Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức kết kỳ họp thứ mười Bảy nhằm tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Quang cảnh: kỳ họp thứ mười Bảy tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện, cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao, quyết định những chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương trên các lĩnh vực. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân ngày càng được cải tiến, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính công khai, dân chủ, chất vấn và trả lời chất vấn được tập trung thực hiện; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm giải quyết. Tại các kỳ họp, đại biểu HĐND tích cực tham gia ý kiến, thảo luận góp phần giúp HĐND có những quyết nghị đúng đắn về những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Trong hoạt động chất vấn đại biểu đã thẳng thắn đặt câu hỏi về những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã tổ chức cho 322 lượt đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện tiếp xúc cử tri, có 16.377 lượt cử tri tham dự với 1.714 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đa số, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trả lời trực tiếp tại các buổi tiếp xúc, các ý kiến kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân và các phòng, ban ngành trả lời nghiêm túc tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Ngoài ra, công tác tiếp công dân thực hiện theo các hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, qua đó Thường trực HĐND đã ban hành kế hoạch Tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND nhằm thực hiện tốt hơn nữa hoạt động tiếp công dân theo quy định cùa pháp luật. Trong nhiệm kỳ qua, đã phối hợp tiếp được 176 công dân. Các đơn thư của công dân gửi đến Hội đồng nhân dân được xử lý phân loại, hướng dẫn, chuyển đến cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết đúng luật định. 
Bên cạnh đó, Các nghị quyết được ban hành trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bám sát tình hình thực tế, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, có tính khả thi cao và UBND huyện đã kịp thời cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND. Các Ban HĐND đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong quá trình tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 
Để thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân huyện đề ra một số giải pháp như; Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Tập trung phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các ngành hữu quan chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, tập trung chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND trong đó tập trung cho công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Quang cảnh: Đ/c Trần Quốc Việt tặng giấy khen cho 07 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu.


Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải tặng giấy khen cho 07 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ