Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải phiên chất vấn giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân năm 2020

(11:42 | 28/10/2020)

Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp lần thứ nhất năm 2020, đối với hoạt động xét xử án dân sự của ngành Tòa án nhân dân và hoạt động thi hành án dân sự của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn, thể huyện và đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân các xã. Hội nghị do ông Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì phiên chất vấn.

 

Quang cảnh: phiên chất vấn giữa hai kỳ họp lần thứ nhất năm 2020.
 

Quang cảnh: Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Kiên Hải, báo cáo tại phiên chất vấn.


Từ đầu năm đến nay, Tòa án nhân dân huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành đưa ra xét xử các loại án. Trong 9 tháng đầu năm 2020 đã tổng thụ lý 140 vụ, việc các loại, án cũ chuyển sang 46 vụ, thụ lý mới 94, đã giải quyết 116 vụ, việc, đạt tỷ lệ 82,85%. Hiện còn lại 24 vụ, việc. Trong đó, án Dân sự 40 vụ, việc, án Hình sự 14 vụ, việc, án Hôn nhân và gia đình 51 vụ, việc và án Biện pháp xử lý hành chính 11 vụ, việc. 

 

Quang cảnh: Đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiên Hải, báo cáo tại phiên chất vấn.


Bên cạnh đó, về Chi Cục Thi hành án dân sự huyện luôn chủ động bám sát chương trình kế hoạch thi hành án đề ra. Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng số phải thi hành án là 201 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là 183 việc, chiếm 91,04%. Số chưa có điều kiện là 18 việc, chiếm 5,97%. Với tổng số phải thi hành trên 66 tỷ đồng, số có điều kiện thi hành hơn 28 tỷ đồng, chiếm 43,16%, số chưa có điều kiện 647.921 triệu đồng và số hoãn thi hành án trên 37 tỷ đồng, chiếm 55,86% trong tổng số thi hành. 

 

Quang cảnh: Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải, phát biểu khai mạc tại phiên chất vấn.

Phát biểu khai mạc ông Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nói; “Các cơ quan, đơn vị liên quan giải trình rõ, thẳng vào vấn đề mà đại biểu quan tâm, trong đó làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề ra lộ trình và có giải pháp cụ thể, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục tốt những khó khăn, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Bên cạnh đó, qua phiên chất vấn của ngành chuyên môn là cơ sở để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nâng cao trách nhiệm giám sát theo quy định của Luật và trách nhiệm đề xuất nhiệm vụ giải pháp cụ thể với ngành chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.
 

Quang cảnh: Đại biểu phát biểu ý kiến tại phiên chất vấn. 


Cũng tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp các đại biểu đã đặt ra cho hai đơn vị với nhiều ý kiến liên quan như; vụ việc của toàn án còn chậm xét xử các vụ án làm tồn động án quá hạn, về Thi hành án còn một số vụ việc thi hành án chưa quyết liệt kéo dài gây bức cho bà con. Đồng thời, đại diện hai cơ quan được chất vấn đã tiếp thu giải trình những vấn đề mà đại biểu đặc ra một cách thỏa đáng. 

 

Quang cảnh: Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân. 


Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp lần thứ nhất năm 2020, đối với hoạt động xét xử án dân sự của ngành Tòa án nhân dân và hoạt động thi án dân sự của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện, đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy Kiên Hải nhấn mạnh; “Đã đánh giá cao phiên chất vấn có nhiều ý kiến chất vấn hay xoay quanh những vấn đề mà bà con quan tâm, qua đó đồng chí cũng đề nghị Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự nghiêm túc tiếp thu đầy đủ kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân theo dõi giám sát việc thực hiện của Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, đơn vị có liên quan, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần ổn định và phát triển kinh tế văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.  
 Thông qua phiên chất vấn giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ nhất năm 2020, là nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và các ngành, địa phương có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong xét xử án dân sự và thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Từ đó, giúp các ngành chuyên môn đề ra giải pháp phù hợp, khắc phục hạn chế, yếu kém thực hiện tốt công tác xét xử và thi hành án dân sự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri trên địa bàn huyện đảo./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ