Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải hội nghị giao ban HĐND 2 cấp quý III năm 2020

(15:15 | 30/09/2020)

Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp quý III năm 2020 tại xã An Sơn, huyện Kiên Hải. Với chủ đề “Nâng cao chất lượng của đại biểu HĐND theo Luật tổ chức Chính quyền địa phương”.

 

Quang cảnh: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp quý III năm 2020 tại xã An Sơn, huyện Kiên Hải.


Trong quý III năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và thường trực Hội đồng nhân dân các xã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện, xã tại 13 ấp, có 20/26 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc với 667 lượt cử tri tham dự. Qua tiếp xúc cử tri đã có 83 lượt ý kiến, kiến nghị với các ngành, các cấp. Trong đó, có 67 ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu trả lời và phân công cấp xã trả lời những ý kiến thuộc thẩm quyền; 03 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; còn lại 13 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Các ý kiến của cử tri đã được Thường trực HĐND huyện gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét. Ngoài ra, trong quí thường trực và đại biểu thực hiện tiếp công dân được 22 cuộc, tiếp 11 lượt công dân về nội dung tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, trong quí III các Ban Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức khảo sát, giám sát 2/4 nội dung chuyên đề đạt 50% so với Nghị quyết. 
 

Quang cảnh: Cử tri ấp Bãi ngự, xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải, kiến nghị về vấn đề tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu dân cư. 


Bên cạnh đó, trong quí IV năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện,  phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020. Tổ chức hội nghị phiên chất vấn giữa hai Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ nhất. Đôn đốc để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, phối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân các xã trong công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, phản ánh, yêu cầu của công dân. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân hai cấp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười bốn Hội đồng nhân dân huyện và Tổ chức tiếp công dân theo quy chế Tiếp công dân./. 

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ