Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tổ chức họp Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 13

(14:57 | 28/08/2020)

Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức họp Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể huyện và đại diện Hội đồng nhân dân các xã.

 

Quang cảnh: Họp Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, kỳ họp thứ 13.


Tại kỳ họp lần này các Đại biểu nghe thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2020. Thư ký thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện thông qua Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc cho ý kiến các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. 
 

Quang cảnh: Các đại biểu Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tại kỳ họp.


 Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận thống nhất nội dung và tiến hành bỏ phiếu, bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân huyện Kiên Hải nhiệm kỳ 2016-2020. Kết quả ông Đoàn Hồng Duy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện ủy, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Quang cảnh: Đoàn Hồng Duy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải, phát biểu hứa hẹn tại kỳ họp. 


Phát biểu tại kỳ họp, ông Đoàn Hồng Duy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, sự tính nhiệm của các vị đại biểu HĐND huyện khóa VII. Đồng thời, bày tỏ sự quyết tâm nỗ lực để cùng với tập thể tiếp tục phấn đấu xây dựng tập thể Hội đồng nhân dân huyện đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan, ban, ngành, cấp huyện và cơ sở, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân giao phó. 

 

Quang cảnh: Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, tại kỳ họp.


Kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, với những quyết nghị quan trọng của kỳ họp, cùng ý chí, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện, sẽ thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra./. 

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ