Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải khai mạc kỳ họp lần thứ 12

(16:51 | 21/07/2020)

         Hội Đồng nhân dân huyện Kiên Hải vừa tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 12 Hội Đồng nhân dân huyện, khoá VII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội 06 tháng đầu năm 2020 và đề ra nhiệm vụ kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020. Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Báo cáo kết quả giám sát việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai và tờ trình về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện.

 

Quang cảnh: Kỳ họp lần thứ 12 Hội Đồng nhân dân huyện, khoá VII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Quang cảnh: Đồng chí Trần Quốc Việt-Bí Thư Huyện ủy - Đại biểu HĐNĐ tỉnh, đơn vị Kiên Hải, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh.


Tại kỳ họp các đại biểu nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh. Thông qua kỳ họp lần này nhằm xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười. Ngoài ra, các đại biểu nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 và những kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và thông qua tờ trình về miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh ủy viên UBNĐ huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 Quang cảnh: Bà Trần Thị Hồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, phát biểu khai mạc.


Thay mặt chủ tọa phát biểu khai mạc bà Trần Thị Hồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nói: Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện tiếp tục thực hiện đổi mới cách thức tổ chức và điều hành kỳ họp theo hướng giảm thời gian trình bày các văn bản tại hội trường, dành thời gian cho hoạt động nghiên cứu, tự nghiên cứu, thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời, kỳ họp lần này có nhiều nội dung quan trọng, thiết thực, để bảo đảm chất lượng kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu được mời tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung chương trình kỳ họp đã đề ra, đảm bảo các quyết định của HĐND phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện và có tính khả thi cao.

 

Quang cảnh: Đại biểu biểu quyết nội dung chương trình của kỳ họp.


Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 21 và kết thúc vào chiều ngày 22/07/2020. 

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ