Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

13/HĐND-VP

(14:24 | 01/06/2020)

    Về việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện

Tin: Minh Thà

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 13_HDND-VP.pdf