Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

HĐND xã An Sơn khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp lần thứ 12

(08:47 | 27/12/2019)

HĐND xã An Sơn khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, vừa tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 12.  Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, nhằm xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân xã năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo các hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân xã năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. Nghị quyết về việc chấp thuận thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021…

Quang cảnh: HĐND xã An Sơn khoá VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021, khai mạc kỳ họp lần thứ 12

  
Tại kỳ họp các đại biểu nghe đại diện đại biểu HĐND huyện thông quả kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VII. Đồng thời, cũng xem xét tờ trình bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri gửi đến kỳ hợp thứ 12, báo cáo kết quả giám sát năm 2019, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân năm 2020. 


Trong năm 2019, ngư dân xã An Sơn khai thác hải sản ước đạt trên 10 ngàn tấn hải sản các loại, đạt 95,54% so với Nghị quyết chỉ tiêu HĐND giao, về nuôi trồng thuỷ sản, ước tính sản lượng xuất bán được trên 56,27 tấn cá thương phẩm các loại, đạt 102,30% nghị quyết năm, tăng 2,31 tấn cá so với năm 2018. Các ngành nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng giá trị sản xuất đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Về văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Các hoạt động chính sách đã được địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.


Được biết, thời gian làm việc của kỳ họp thứ 12 HĐND xã An Sơn khoá VIII, làm việc trong 01 ngày./.
 

Tin và ảnh: Ngọc Hưng - MTTQ An Sơn