Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện Kiên Hải khoá VII nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp lần thứ 10

(10:50 | 17/12/2019)

Ngày 17/12, Hội đồng nhân dân huyện vừa tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 10, khoá VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 để xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo kết quả giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước và sau kỳ họp thứ chín. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười. Tờ trình về các kỳ họp trong năm 2020. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020…

Quang cảnh: Tại buổi khai mạc kỳ họp HĐND huyện lần thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Tại kỳ họp lần này nhằm xem xét báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán năm 2020; báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; báo cáo tình hình kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kiên Hải; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín. 
 

Quang cảnh: Các đại biểu biểu quyết các chương trình nội dung của kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Theo đó, tại kỳ họp cũng thông qua các tờ trình ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tờ trình về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020. Tờ trình về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 và tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. Đồng thời, thông qua tờ trình thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện, Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện và Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2006 - 2021. 
 

Quanh cảnh: Ông Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu khai mạc kỳ họp.


Phát biểu tại buổi khai mạc ông Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhấn mạnh: “Tại kỳ họp các đại biểu HĐND huyện và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập trung nghiên cứu, tài liệu, tích cực tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các nội dung của kỳ họp góp phần vào sự thành công của kỳ họp đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong huyện”.


Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày, bắt đầu từ ngày 17 và kết thúc vào chiều ngày 18/12/2019./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ