Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc triệu tập Đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019)

(11:39 | 29/11/2019)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 11_QD-HDND.pdf