Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo chuyên đề "Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Thường trực HĐND cấp xã"

(10:31 | 31/10/2019)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 29_BC-HĐND.pdf