Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) và kỳ họp thứ 11 HĐND huyện (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(08:04 | 28/10/2019)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 14_GM-HĐND.pdf