Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải hội nghị giao ban HĐND 2 cấp quý III năm 2019

(09:22 | 21/10/2019)

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp quý III và chương trình công tác quý IV năm 2019, tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, với chuyên đề “Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã”...

Quang cảnh: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp quý III và chương trình công tác quý IV năm 2019 tại xã Lại Sơn.


Trong quý III năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo, tổ chức thành công kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng. Thường trực HĐND huyện đã bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó, hoạt động chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND các cấp, hoạt động giám sát và khảo sát từng bước mang lại hiệu quả, nhất là giám sát tại kỳ họp và giám sát theo chuyên đề được 04 cuộc, tại kỳ họp giữa năm có 04 ý kiến chất vấn, biểu quyết thông qua 33 Nghị quyết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND hai cấp phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, xã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ chín ở 4/4 xã trên địa bàn huyện. Qua đó, có 169 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các ngành, các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, trong đó có 11 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 02 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Ngoài ra, còn duy trì tốt hoạt động tiếp công dân thường xuyên của Thường trực và Đại biểu HĐND tại các xã.
 


Quang cảnh: Cử tri tại xã đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, dự buổi tiếp xúc cử tri HĐND 2 cấp. 


Để thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của Thường trực và các ban HĐND hai cấp trong thời gian tới được tốt hơn như: Tiếp tục thực hiện giám sát năm 2019, theo dõi đôn đốc UBND huyện chỉ đạo các ngành thực hiện Nghị quyết số 13 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Nâng cao chất lượng các cuộc họp tiếp xúc cử tri và công tác tổng hợp kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND huyện và các cơ quan chuyên môn giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri đặt ra và các đại biểu quan tâm đã được trả lời qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Đồng thời, Thường trực và các đại biểu HĐND huyện tiếp công dân theo kế hoạch; tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi, đôn đốc các cơ quan trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ