Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện Kiên Hải khoá VII nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp lần thứ 7

(16:11 | 18/12/2018)

Ngày 18/12, Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải vừa tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện, khoá VII nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 để xem xét các báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7. Tờ trình về các kỳ họp trong năm 2019… Đến dự tại kỳ họp có đồng chí Ngô Trung Nguyên, Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 21. Kỳ họp do đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Quang cảnh: Tại buổi khai mạc kỳ họp HĐND huyện lần thứ 7, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Kỳ họp lần này nhằm xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực và các ban của HĐND huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo các thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018 nhiệm vụ và dự toán năm 2019. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch đầu tư công năm 2019. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6. 
 

Các đại biểu biểu quyết các chương trình nội dung của kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Theo đó, tại kỳ họp cũng thông qua các tờ trình ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. Tờ trình về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. Đặc biệt tại kỳ họp lần này đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét bầu bổ sung thành viên UBND huyện, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên UBND huyện…
 

Ông Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy Kiên Hải, Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu khai mạc kỳ họp.


Phát biểu tại buổi khai mạc đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhấn mạnh: “Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các nội dung của kỳ họp và tiến hành tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân huyện bầu bổ sung vào sự thành công của kỳ họp đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong huyện. 


Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày, bắt đầu từ ngày 18 và kết thúc vào chiều ngày 19/12/2018./. 
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ