Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

TCVN ISO 9001

Xem với cỡ chữAA

Quyết định kiện toàn BCĐ và Tổ Giúp việc của Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 huyện Kiên Hải

(15:40 | 07/11/2018)

Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo ISO năm 2017.pdf